Informačné semináre k marcovej uzávierke

Dátum: 20. január 2016 12:00

Organizátor: Európsky kontaktný bod

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov

FEBRUÁR 2016 – Bratislava , Košice, Banská Bystrica

Informačné semináre budú zamerané na všetky opatrenia v programe: 1. Európska pamäť2.1 Družobné partnerstvá miest, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia.

Určené sú predovšetkým mimovládnym neziskovým organizáciám a verejným subjektom – vzdelávacím a výskumným organizáciám v oblasti pamäťových aktivít a občianskej spoločnosti, zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v marcovej uzávierke ( k 1.3.2016).

 

FEBRUÁR 2016

4.2.2016 Bratislava
Kedy:  v čase 10:00-13:00
Kde: A4 – priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2 (budova YMCA), Bratislava

10.2.2016 Košice
Kedy:  v čase 10:00-13:00
Kde: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

11.2.2016 Banská Bystrica
Kedy:  v čase 10:00-13:00
Kde: Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

 

PROGRAM

10:00 - 12:00  Zuzana Ivašková, vedúca EKB Slovensko: "Európa pre občanov - priority 2016 a marcová uzávierka"

12:00 - 13:00  individuálne konzultácie projektov

 

Registrácia na: http://eepurl.com/bNmmor do 1.2.2016 (BA) a 7.2.2016 (KE a BB). Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov.

Vstupné: zdarma