Deň Európy 2015

Dátum: 7. máj 2015 11:00 do: 21:00

Lokalita: Bratislava, Hlavné námestie
Organizátor: Zastúpenie Európskej komisie

V roku 1985 bol 9. máj vyhlásený za Deň Európy po dohode čelných predstaviteľov EÚ na milánskom samite. Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Každoročne okolo tohto dátumu majú inštitúcie EÚ dvere otvorené pre verejnosť (napríklad 2. mája v Štrasburgu a 9. mája v Bruseli aj Luxemburgu).

V Bratislave ho oslávime 7. mája 2015 na Hlavnom námestí.

Od 10:00 do 21:00 je pre Vás pripravený bohatý program vrátane diskusií, koncertov a kvízov.

Na hlavnom pódiu sa vystriedajú záujmové skupiny s vystúpeniami v slovenčine aj ďalších európskych jazykoch: Detské folklórne súbory, Vec, Peter Lipa, Zlokot, Roc`hann, Martina Javor, Philanthropy band a ďalší. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke Európskej komisie.

Pristavte sa pri našom stánku, ktorý budeme zdieľať spoločne s Creative Europe Desk Slovensko a informujte sa o našom programe.

Aj Európa oslavuje narodeniny

Pred 65 rokmi, 9. mája 1950, sa odohrala významná udalosť, ktorá položila základy dnešnej Európskej únie. V tento deň v Paríži predniesol vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman deklaráciu, v ktorej vyzval mocnosti ako Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske krajiny k tomu, aby spojili svoju výrobu uhlia a ocele a vytvorili tak nadnárodnú európsku inštitúciu na spoločné riadenie tohto odvetvia. Práve toto odvetvie bolo v tom čase základom celej vojenskej moci a prispievalo k možnosti vytvárania konfliktov. Európa sa v tom období spamätávala z následkov dvoch zničujúcich svetových vojen. Všetci si uvedomovali, že ďalšia takáto katastrofa by mala nedozerné následky a preto bolo dôležité nájsť spôsob ako sa jej vyhnúť. Spojenie mocností bol jeden zo spôsobov, preto dodnes hovoríme, že spojená Európa bola na počiatku v prvom rade mierový projekt. Robert Schuman sa považuje za jedného zo zakladateľov Európskej únie a stal sa aj prvým predsedom Európskeho parlamentu v rokoch 1958 – 1960. Je po ňom pomenované námestie v Bruseli, na ktorom majú sídlo Európska komisia i Rada.

Deň Európy, je popri vlajke a hymne - Óde na radosť - symbolom zjednotenej Európy. Zároveň je to príležitosť priblížiť občanom hodnoty Európy a pripomenúť im pôvodnú príčinu vzniku tohto úspešného spojenia národov.