Európske výzvy - prezentácia EKB

Dátum: 23. marec 2015 12:00 do: 17:00


26. februára 2015 sa v Kine Lumiére uskutočnilo informačné stretnutie s cieľom predstaviť vybrané európske podporné schémy s hlavným dôrazom na oblasť kultúry a humanitné odbory, určené organizátorom projektov s kultúrnymi a kreatívnymi obsahmi, organizované kanceláriou Creative Europe Desk Slovensko.

V prípade záujmu si môžete stiahnuť prezentáciu príspevku k EpO, ktorá na seminári odznela:

Želmíra Gerová, EKB, program Európa pre občanov