Seminár a konzultácie pre záujemcov o grant - Dolný Kubín

Dátum: 31. júl 2014 11:00 do: 15:00

Lokalita: Oravské kultúrne stredisko v DK, Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Pozývame Vás na seminár, kde bude podrobne rozanalyzovaná príručka pre žiadateľov, žiadosť samotná, jednotlivé opatrenia a ročné priority programu. V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov a to od 13:30.

Výzvy sa týkajú najmä opatrení:

  1. Družobné mestá - opatrenie 2.1
  2. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  3. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

 

Prosíme o registráciu na adrese office@europapreobcanov.sk v tvare:               Predmet správy: registrácia DK

V tele správy: Vaše meno, telefonický kontakt na Vás, názov organizácie a mená účastníkov školenia za Vašu organizáciu