Seminár a konzultácie pre záujemcov o grant - Košice

Dátum: 5. august 2014 10:00 do: 13:30

Lokalita: Kasárne/Kultúrpark, Kukučínova, 2, Košice
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Pozývame Vás na seminári, na ktorom bude podrobne rozanalyzovaná príručka pre žiadateľov, žiadosť samotná, jednotlivé opatrenia a ročné priority programu. V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov a to od 12:00.

Výzvy sa týkajú najmä opatrení:

  1. Družobné mestá - opatrenie 2.1
  2. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  3. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

 

Prosíme o registráciu na adrese office@europapreobcanov.sk v tvare:               Predmet správy: registrácia DK

V tele správy: Vaše meno, telefonický kontakt na Vás, názov organizácie a zoznam plánovaných účastníkov semináru za Vašu organizáciu