Seminár a konzultácie pre záujemcov o grant - Žilina

Dátum: 26. august 2014 10:00 do: 14:00

Lokalita: Stanica Žilina - Záriečie, Závodská cesta 3, Žilina
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Pozývame Vás na Informačný seminár k dotačným programom EÚ, ktorý uskutoční Európsky Kontaktný Bod spoločne s Kreatívnou Európou, podpogram Kultúra.

Na seminári bude rozanalyzovaná príručka pre žiadateľov, žiadosť samotná, jednotlivé opatrenia a ročné priority programu. V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov a to od 12:30 do 14:00h.

Prosíme o registráciu na adrese office@europapreobcanov.sk v tvare:               Predmet správy: registrácia ZA

V tele správy: Vaše meno, telefonický kontakt na Vás, názov organizácie a zoznam plánovaných účastníkov semináru za Vašu organizáciu.