Fundraising v kultúre pre začiatočníkov

Dátum: 23. máj 2014 09:00 do: 25. máj 2014 09:00

Lokalita: Kasárne/Kultúrpark, Kukučínova, 2, Košice budova Alfa
Organizátor: Creative Europe Desk Slovensko, podprogram Kultúra

Creative Europe Desk Slovensko, podprogram Kultúra spolupracuje so skúsenými fundraisermi Eduardom a Katarínou už na treťom takomto kurze.

Prvý blok bude zameraný na užitočnú teóriu a vtipné, dojemné i extrémne ukážky z kampaní z celého sveta. Druhá časť je venovaná konkrétnym zadaniam, ktoré si prinesú priamo účastníci workshopu.

Lektori: Eduard Marček (SK), Katarína Bartovičová (SK), Tomáš Bořil (CZ)

 

Účasť na kurze je spoplatnená sumou 39 EUR.