Seminár a konzultácie pre záujemcov o grant - Banská Bystrica

Dátum: 6. marec 2014 10:00 do: 14:00

Lokalita: Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Európsky kontaktný bod Slovensko predstavil v Komunitnom centre Sásová v BB ciele a štruktúru nového programu EpO 2014-2020, kalendár uzávierok, jednotlivé opatrenia nového programu aj kritériá hodnotenia. Priestor sme tiež venovali individuálnym konzultáciám.

Marcové výzvy sa týkajú opatrení:

Spomienkové projekty - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú: 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny; 10 rokov od rozšírenia EÚ; 25 rokov od nežnej revolúcie.
Partnerské mestá - opatrenie 2.1
Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

Stiahnite si prezentáciu zo seminára.