Informačné dni projektu Helps

Dátum: 11. marec 2014 12:00


Združenie miest a obcí Slovenska, Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied a TIDE s.r.o. vás srdečne pozývajú  na informačné dni projektu HELPS - „Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a stratégie miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy.

Odborné podujatie sa uskutoční v dňoch 13. a 14. marca 2014 v Bratislave.

Tematické rozloženie workshopov je:

  1. Doktrína sociálnych služieb – vertikálne rozdelenie povinností štát – VÚC – obec – jednotlivec (rodina)
  2. Prijímateľ sociálnej služby – postavenie práva a povinnosti
  3. Zdroje financovania
  4. Ohrozenia a príležitosti
  5. Postavenia samosprávy v systéme

 

Viac informácií o podujatí nájdete tu.