Banská Bystrica - seminár a konzultácie "Európa pre občanov - najbližšie uzávierky"

Dátum: 6. marec 2014 10:00 do: 14:00

Lokalita: Banská Bystrica, Tatranská 10
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Pozývame vás do Banskej Bystrice na seminár venovaný marcovým/najbližším výzvam. Tešíme sa na stretnutie už 6. marca 2014 od 10:00 v Komunitnom centre Sásová na Tatranskej 10 (budova bývalej ZŠ).

Na seminár sa prosím zaregistrujte e-mailom na office@europapreobcanov.sk najneskôr do 5. marca.

Obsah seminára:

1/ Ciele nového programu EpO 2014 - 2020
2/ Štruktúra a členenie nového programu
3/ Kalendár uzávierok EpO 2014 - 2020
4/ Jednotlivé opatrenia nového programu
5/ Kritéria hodnotenia
6/ Ročné priority 2014
7/ Registrácia
8/ Systém paušálnych sadzieb
9/ Otázky a odpovede
10/ Individuálne konzultácie

Marcové výzvy sa týkajú opatrení:

  1. Spomienkové projekty - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú: 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny; 10 rokov od rozšírenia EÚ; 25 rokov od nežnej revolúcie.
  2. Partnerské mestá - opatrenie 2.1
  3. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  4. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3