Seminár a konzultácie pre záujemcov o grant - Bratislava

Dátum: 30. január 2014 10:00 do: 14:00

Lokalita: Bratislava, Námestie SNP 12, kancelária EKB (budova NOC, 4. poschodie)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Európsky kontaktný bod Slovensko predstavil na bratislavskom seminári ciele a štruktúru nového programu EpO 2014-2020, kalendár uzávierok, jednotlivé opatrenia nového programu aj kritériá hodnotenia. Priestor sme tiež venovali individuálnym konzultáciám.

Marcové výzvy sa týkajú opatrení:

  1. Spomienkové projekty - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú: 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny; 10 rokov od rozšírenia EÚ; 25 rokov od nežnej revolúcie.
  2. Partnerské mestá - opatrenie 2.1
  3. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  4. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

 

Stiahnite si prezentáciu zo seminára.