Konzultácie k štrukturálnej podpore pre roky 2014 - 2017 z programu EpO

Dátum: 3. december 2013 10:00 do: 14:00

Lokalita: kancelária Európskeho kontaktného bodu, Nám. SNP 12 v Bratislave (budova NOC)
Organizátor: Európsky kontaktný bod

Európsky kontaktný bod pozýva všetky neziskové organizácie pôsobiace v oblasti občianskej spoločnosti alebo výskumu verejnej politiky (právne existujúce viac ako 4 roky) na konzultačné sedenie o prevádzkových/štrukturálnych grantoch pre roky 2014 - 2017 z programu Európa pre občanov 2014 - 2020. Registrujte sa prosím na office@europapreobcanov.sk.

!!!Deadline na podanie žadosti o prevádzkový/štrukturálny grant je 20. 12. 2013, do 12:00 hodiny.