Mikulášska diskusia s Filipom Vagačom a Dušanom Chrenekom na tému "Európsky rok občanov a oplatí sa ešte voliť?"

Dátum: 6. december 2013 10:00 do: 13:30

Lokalita: Bratislava: KC Dunaj 4. poschodie OD Dunaj, vchod z Nedbalovej ulice 3
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Diskutuje Filip Vagáč, splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnostia Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorí očakávajú Vaše otázky z publika.

Diskusiu bude usmerňovať Ľubica Pilzová, šéfredaktorka TV Bratislava. Diskusia bude nahrávaná TV Bratislava a záznam z nej bude odvysielaný následne v TV Bratislava.

Program:

10:00 - 10:30 otvorenie a registrácia
10:30 - 12:00 moderovaná diskusia
12:00 - 13:30 recepcia a priestor na neformálne rozhovory

Registrácia: e-mailom na office@europapreobcanov.sk do 5. 12. 2013.Mikulášska diskusia s Filipom Vagačom a Dušanom Chrenekom na tému "Európsky rok občanov a oplatí sa ešte voliť?"