Perspektívy miestnej kultúry

Dátum: 12. november 2013 00:00 do: 13. november 2013 23:59

Lokalita: Košice
Organizátor: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja ,

Cieľom podujatia určeného pre odborných pracovníkov v miestnej a regionálnej kultúre je podpora ich efektívnej komunikácie a analýza súčasného stavu miestnej a regionálnej kultúry.
Konkrétne zameranie konferencie:
  • zadefinovanie nového obsahu a štruktúry celoštátnych postupových súťaží ZUČ
  • nové žánrové spektrum činnosti v miestnej a regionálnej kultúre
Viac informácií: http://miestnakultura-2013.webnode.sk/Perspektívy miestnej kultúry