Grantová výzva na podporu spoločensky prospešného podnikania

Dátum: 18. november 2013 00:00 do: 23:59

Lokalita: SR
Organizátor: Nadácia PROVIDA

Nadácia PROVIDA vyhlásila 25. septembra 2013 grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod názvom „Môžu ryby lietať?“, v rámci ktorého prerozdelí celkovo sumu 68 000 eur.

Inovatívne existujúce alebo začínajúce podnikateľské zámery, ktoré majú potenciál priniesť pozitívny spoločenský dopad teraz môžu získať investičnú finančnú podporu v podobe grantu až do výšky 12 000 eur na jeden projekt. Podnikateľské zámery musia mať merateľný dopad, mali by byť finančne udržateľné a preukázať potenciál rastu. Najsympatickejší projekt navyše hlasovaním odmenia i zamestnanci UniCredit Bank na Slovensku bonusovou sumou 5 000 eur.

Pre tých, ktorí majú zaujímavú myšlienku a potrebujú pomoc v procese tvorby a rozvoja svojho spoločensky prospešného podnikateľského nápadu, pripravila Nadácia PROVIDA program „Inkubátor“, v rámci ktorého jednotlivec alebo organizácia získa podporu mentorov a príspevok 2 000 eur na svoju prácu v Inkubátore. Víťazný zámer programu bude navyše odmenený sumou 3 000 eur.

Uzávierka predkladania projektov je 18. novembra 2013. Viac informácií o grantovom programe a postupe pri vypracovaní projektu je k dispozícii na www.nadaciaprovida.sk alebo na facebookovej stránke PROVIDA.Grantová výzva na podporu spoločensky prospešného podnikania