1.pomoc v poslednej minúte

Dátum: 21. august 2013 10:00 do: 13:00

Lokalita: Zasadačka EKB, Národné osvetové centrum Slovensko, Námestie SNP 12, Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach o podporu v programe Európa pre občanov,  s  uzávierkou 2.septembra 2013.

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Akcia 1, Opatenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami (viac)

Žiadatelia pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať technické/administratívne nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár je možné prihlásiť sa do 20. augusta 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.