Oceňovanie dobrovoľníkov

Dátum: 18. december 2013 00:00 do: 23:59

Lokalita: Bratislava
Organizátor: C.A.R.D.O.

Od roku 2008 realizuje občianske združenie C.A.R.D.O. pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov oceňovanie dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji s názvom Bratislavskí dobrovoľníci roka.

Dobrovoľníci a dobrovoľníčky sú oceňovaní za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Ocenenie môže byť udelené aj za výnimočný projekt alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.