Fórum donorov hľadá filantropov roka

Dátum: 10. november 2013 00:00 do: 23:59

Lokalita: Malá scéna STU, Bratislava
Organizátor: Fórum donorov

Už 9. ročník rebríčka TOP firemný filantrop a 2. ročník súťaže Filantrop roka vyhlasuje Fórum donorov.

TOP firemný filantrop je jediný rebríček v Slovenskej republike, ktorý sleduje firemných darcov podľa objemu rozdelených prostriedkov. Fórum donorov tak každoročne oceňuje firmy, ktoré venujú svoje prostriedky na dobrú vec.  Zároveň upozorňuje verejnosť na to, že firmy investujú do komunity, v ktorej pôsobia, čím výrazne zlepšujú kvalitu života ľudí. Vyplňte nominačný formulár a zašlite ho do 10. novembra 2013.

Keďže k rozvoju filantropie vo firmách svojim  prístupom prispievajú a motivujú ju ľudia v nej, či už manažéri alebo radoví zamestnanci, Fórum donorov opäť vyhlasuje aj dve osobnostné kategórie – Zamestnanec roka a Filantrop roka (súčasťou formuláru TOP firemný filantrop je aj nominačný formulár na tieto kategórie, osobitný formulár na nomináciu jednotlivca, ktorý je príkladom osobnej angažovanosti a filantropiou/dobročinnosťou prispieva k zveľaďovaniu darcovstva a jeho kultúry na Slovensku si stiahnete aj tu).

Vyhlásený tiež je 2. ročník česko-slovenskej súťaže Byť videný, zameranej na komunikáciu MNO s donormi. Zámerom súťaže je podporiť a vzdelávať neziskové organizácie v ich PR, oceniť ich komplexnú komunikáciu s cieľovými skupinami, najmä s darcami. Vyplňte nominačný formulár a zašlite ho taktiež do 10. novembra 2013.

Slávnostné vyhlásenie víťazov bude 27. novembra 2013 na Malej scéne STU v Bratislave.