WORKSHOP EKB: Aktívny občan - základ európskej demokracie

Dátum: 25. jún 2013 09:30 do: 16:30

Lokalita: Komunitné centrum Sásová v Banskej Bystrici, Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica (vstup cez vedľajší vchod hornou bránou do budovy bývalej ZŠ Tatranská)
Organizátor: Európsky kontaktný bod v spolupráci s Komunitným centrom Sásová

PROGRAM:

9:30- 11:00:

Kde a ako  „participujeme“?

Lektori: Miroslava Molnár Ľachká Peter Guštafík

11:15- 12:45

"Kino automat"- kreatívna práca na prípadovej štúdii miestneho aktivizmu

Vedúci lektor: Peter Guštafík

 

12:45 – 13:30      obed

13:30- 15:00

Ako napísať projektový návrh?

Vedúci lektor: Peter Guštafík

15:00- 16:30

Aktívne občianstvo - základ demokracie Spojených štátov?

Diskusia na tému rozdielov občianskej angažovanosti v USA a v EÚ s účastníkmi programu profesionálnej výmeny "Building Grassroots Democracy in Minority Communnities"

Vedúci lektor: Martin W Nagy

Diskutéri:  Hector Manuel Vaca, Jr., Janice Tillman, Elizabeth Balint (GLC Project Manager)

ŠKOLITELIA/TRÉNERI: Peter Guštafík z PDCS o.z. (tréner a facilitátor, viac na www.pdcs.sk/peter-gustafik), Miroslava Molnár Ľachká z Európskeho kontaktného bodu (vedúca konzultačného miesta na Slovensku) a  Martin W Nagy z Arts Council Lake Erie West (Executive Director & International Arts Consultant).

 

REGISTRÁCIA: Emailom na office@europapreobcanov.sk do 22.6.2013.  Počet účastníkov na školení je limitovaný. Vybratí budú prví dvadsiati. Viac na www.europapreobcanov.sk

OBED: je zabezpečený organizátorom a bude podávaný formou studeného bufetu.

Pozvánku nájdete tu