Školenie: Rozvoj manažérskych zručností v kultúre

Dátum: 19. jún 2013 12:00 do: 20. jún 2013 17:15

Lokalita: Nám. SNP 12, Bratislava
Organizátor: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, Bratislava

Národné osvetové centrum Vás pozýva na tréning „Rozvoj manažérskych zručností v kultúre“, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. - 20.06.2013 v priestoroch Národného osvetového centra, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava, miestnosť č. 302.

Pripravované vzdelávanie je zamerané na rozvoj profesijných kompetencií pracovníkov o oblasti kultúry na pozíciách manažérov kultúrnych činnosti.

Podrobné informácie o školení, program, informácie o školiteľovi a záväznú prihlášku nájdete tu.

Prihlasovať sa na školenie je možné do 17. 6. 2013 na emailoch: chomova@nocka.sk, vasilova@nocka.sk.

Organizačné pokyny:

Účastnícky poplatok za školenie je 50,- €/účastník

Počet účastníkov tréningu je obmedzený z dôvodu použitej metódy vzdelávania.

Účastnícky poplatok zašlite vopred na účet Národného osvetového centra: 7000069325/8180, VS 6/01 alebo ho môžete uhradiť v hotovosti pri registrácii.