1.pomoc v poslednej minúte

Dátum: 23. máj 2013 10:00 do: 13:00

Lokalita: Námestie SNP 12, Bratislava, Národné osvetové centrum
Organizátor: Európsky kontatný bod Slovensko

Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s k uzávierkou 3. júna 2013.

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Akcia 4. Aktívna európska pamiatka (viac)

Žiadatelia pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať technické/administratívne nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár je možné prihlásiť sa do 22. mája 2013 zaslaním e-mailu na office@europapreobcanov.sk.