Úvodné podujatie k Európskemu týždňu mládeže na Slovensku

Dátum: 28. máj 2013 10:00 do: 14:00

Lokalita: Hviezdoslavovo námestie, Bratislava
Organizátor: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu EU Mládež v akcii

Podujatie je súčasťou celoeurópskej kampane zameranej na zvýšenie informovanosti mladých ľudí o ich možnostiach v Európe a mimo nej. Európsky týždeň mládeže trvá od 26. mája do 2. júna 2013 a koná sa takmer v 30 krajinách Európy.

Tématické zameranie "slovenského" v poradí už šiesteho ročníka Európskeho týždňa mládeže je:

•aktívne občianstvo (účasť mladých ľudí na voľbách do Európskeho parlamentu 2014)

•25. výročie implementácie európskych mládežníckych programov

Mladí ľudia budú mať v rámci podujatia príležitosť dozvedieť sa viac o svojich možnostiach aktívneho občianstva na európskej i národnej úrovni a o možnostiach mobility v rámci EÚ. Predstavia sa účastníci zapojení do grantových programov európskej únie. Priame otázky v rámci diskusie sa môžu mladí ľudia opýtať prítomných europoslancov, či ďalších hostí aktívnych v občianskej sfére.

Moderátormi podujatia sú:

  • Martin Chynoranský - vonkajší priestor, stan a živá reťaz a
  • Katarína Žitniaková - moderovanie diskusií v kine Mladosť.