Zvolen: Koordinačné stretnutie Aliancie európskeho roku občanov

Dátum: 6. máj 2013 10:00 do: 13:15

Lokalita: priestori Dominikánskeho kláštora, Novozámocká 73, sídlisko Zvolen - Západ
Organizátor: Občianska Sieť SVE/ CEE Citizens Network

 

Koordinačné stretnutie vo Zvolene je výstupom februárovej konferencie "Európa pre občanov-občania pre Európu", ktorú organizoval Európsky kontaktný bod. Jedným z výsledkov konferencie bola totiž dohoda o utvorení slovenskej Aliancie európskeho roku občanov a tak podpora idey občianskej participácie vo veciach verejných.
Ciele stretnutia sú:
  • zadefinovať ciele, ktoré chceme dosiahnuť počas Európskeho roku občanov,
  • vypracovať stratégiu ich plnenia,
  • postúpiť informáciu o dvoch stretnutiach Národných Aliancií v Bruseli, kde boli utvorené tri pracovné skupiny.
Viac informácii môžte získať na web stránke venovanej Európskemu roku občanov:
http://ey2013-alliance.eu/
"Chceme využit tento rok, aby sme zmenili spôsob zmýšľania ľudí a naučiť ich, aby sa viac a aktívne zapájali. V tomto celoročnom procese budeme potrebovať aj Vašu pomoc! Chceme sa spolu s Vami zamyslieť nad tým, aké zmeny sa musia udiať a čo my môžeme spolu pre to urobiť." povedala Sanja Nikolov, organizátorka koordinačného stretnutia.
Účasť na stretnutí je potrebné potvrdiť na nikolovsanja@gmail.com a to najneskôr do 4.5.2013 (sobota).