Bratislava: Občianske projekty z programu Európa pre občanov

Dátum: 15. apríl 2013 10:00 do: 13:00

Lokalita: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, Bratislava
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s uzávierkou 3.júna 2013:

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv a mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami, ako aj mimovládne organizácie venujúce sa témam spadajúcim do vyhlásených a avizovaných grantových výziev. Žiadatelia pripravujúci alebo už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár je možné prihlásiť sa do 12.  apríla 2013 emailom na office@europapreobcanov.sk.