Žilina: Občianske projekty z programu Európa pre občanov

Dátum: 23. apríl 2013 09:30 do: 12:30

Lokalita: Krajské kultúrne stredisko, Horný Val 20, Žilina
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Workshop je určený pre žiadateľov zo Stredného Slovenska pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s uzávierkou 3. júna 2013:

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv a mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami, ako aj mimovládne organizácie venujúce sa témam spadajúcim do vyhlásených a avizovaných grantových výziev. Žiadatelia pripravujúci alebo už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár sa možno prihlásiť do 20.  apríla 2013 emailom na office@europapreobcanov.sk.