POZOR, ZMENA TERMÍNU!!! Možnosti grantov v programe Európa pre občanov

Dátum: 22. marec 2013 11:00

Lokalita: Košice, Átrium klub, Zuzkin park 4
Organizátor: EKB

ZMENA TERMÍNU!!! Nový termín workshopu je 22. marec.  Miesto a čas zostávajú nezmenené.  Ďakujeme.

Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s uzávierkami

1. jún 2013

1. september 2013

a november 2013

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv a mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami, ako aj mimovládne organizácie venujúce sa ostatným témam spadajúcim do vyhlásených a avizovaných grantových výziev. Žiadatelia pripravujúci alebo už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti. Na seminár sa možno prihlásiť do 20. marca 2013 emailom na office@europapreobcanov.sk.