POZOR, ZMENA TERMÍNU!!! Možnosti grantov v programe Európa pre občanov

Dátum: 21. marec 2013 14:00

Lokalita: Bardejov
Organizátor: EKB a Komunitná nadácia Bardejov

ZMENA TERMÍNU!!! Nový termín workshopu je 21. marec.  Miesto a čas zostávajú nezmenené.  Ďakujeme.

Lokalita: Bardejov, Poľsko-slovenský dom, Radničné námestie 24
Organizátor: EKB v spolupráci s Komunitnou nadáciou Bardejov

Workshop je určený pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s uzávierkami

1. jún 2013

1. september 2013

a november 2013

Na podujatí sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv a mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami, ako aj mimovládne organizácie venujúce sa ostatným témam spadajúcim do vyhlásených a avizovaných grantových výziev. Žiadatelia pripravujúci alebo už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti. Na seminár sa možno prihlásiť do 20. marca 2013 emailom na office@europapreobcanov.sk.