Európa pre občanov - občania pre Európu

Dátum: 14. február 2013 09:00 do: 17:00

Lokalita: Bratislava, Námestie SNP 12 (budova Národného osvetového centra)
Organizátor: EKB, Zastúpenie Európskej komisie v SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Kontaktné body európskych grantových programov, predstavitelia mimovládneho neziskového sektora, aktívni jednotlivci u nás i hostia zo zahraničia

  • priblížia hlavné zámery roka v rámci EÚ a na Slovensku, čo prináša EÚ na Slovensko a naopak, čo Slovensko prináša do Európy;
  • budú prezentovať možnosti financovania projektov zameraných na podporu aktívneho občianstva zo zdrojov EÚ, vrátane štrukturálnych fondov, Nórskych fondov a komunitárnych podporných programov;
  • predstavia skúsenosti so zrealizovanými projektami a pripravované aktivity zamerané na rozvoj občianskej participácie u nás;
  • v otvorenej diskusii prediskutujú potreby a možnosti podpory občianskych namiestnej, národnej aj európskej úrovni
Podrobný program tu

Spoluorganizátori: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Registrácia: Podujatie je bezplatné a otvorené širokej verejnosti. Ak už teraz viete, že sa chcete zúčastniť, prípadne odprezentovať svoj projekt, či plány, napíšte nám na office@europapreobcanov.sk.

 

logo ZEK