Hľadanie zahraničných partnerov

Kto krajiny môžu byť partnermi programu EpO?
Podľa nariadenia Európskej rady je program otvorený pre:
  • Členov EÚ
  • Pristupujúce krajiny a potenciálnych kandidátov, v súľade so všeobecnými princípmi a podmienkami pre účasť v programoch EÚ podľa príslušných dokumentov: Medzi tretie krajiny, ktoré môžu participovať na programe Európa pre občanov patria: Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Herzegovina, Albánsko a  Macedónsko. Tieto krajiny zatiaľ prejavili záujem o participáciu na programe avšak musia mať podpísané tzv. Memorandum porozumenia (medzinárodnú dohodu s Európskou komisiou).

Sledujte preto, prosím, webstránky programu pre aktuálne informácie týkajúce sa oprávnených krajín.

V prípade, že potrebujete pomôcť s hľadaním zahraničných partnerov:
  • Vyplňte v angličtine jednotný formulár pre hľadanie partnerov, pošlite nám ho na adresu office@europapreobcanov.sk a my ho pošleme všetkým zahraničným kontaktným bodom
  • Na stránke www.otlas.eu je k dispozícií databáza medzinárodných partnerov, prípadne sa na stránke môžete zaregistrovať ako partner