Harmonogram programu

Na predkladanie žiadostí platia tieto termíny:

PROJEKTOVÉ GRANTY

Akcia 1: Európska pamäťTermín na predloženieObdobie oprávnenosti:
Európska pamäť

1. marec 2017
projekty začínajúce medzi 1. augustom v roku termínu a 31. januárom v roku po termíne
Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participáciaTermín na predloženieObdobie oprávnenosti:
Opatrenie 2.1 Družobné mestá

1. marec 2017
projekty začínajúce medzi 1. júlom v roku termínu a 31. marcom v roku po termíne

1. september 2017
projekty začínajúce medzi 1. januárom až 30. septembrom v nasledujúcom roku
Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest

1. marec 2017
projekty začínajúce medzi 1. júlom až 31. decembrom v roku termínu

1. september 2017
projekty začínajúce medzi 1. januárom až 30. júnom v roku po termíne
Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

2. marec 2017
projekty začínajúce medzi 1. augustom v roku termínu a 31. januárom v roku po termíne

PREVÁDZKOVÉ GRANTY

Akcia 1: Európska pamäťTermín na predloženieObdobie oprávnenosti: 
Prevádzková/štrukturálna podpora organizácií zameraných na európske pamätné udalosti

1. október 2017
trojročná rámcová podpora s obdobím oprávnenosti od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020
Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participáciaTermín na predloženieObdobie oprávnenosti: 
Prevádzková/štrukturálna podpora pre organizácie občianskej spoločnosti, think-thanky a celoeurópske platformy
1. október 2017 trojročná rámcová podpora s obdobím oprávnenosti od 1. januára 2018 do 31. decembra 2020