Aktuálne výzvy

V rámci programu sú aktuálne zverejnené 4 výzvy s uzávierkou k 1. marcu 2017:

 

Akcia 1. Európska pamäť

Opatrenie 1.1 Európska pamäť

Akcia 2. Podpora demokracie a občianska participácia:

Opatrenie 2.1 Družobné mestá

Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami

Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

 

Projektové formuláre k jednotlivým opatreniam si môžte vygenerovať na web stránke agentúry EACEA.