Aktuálne výzvy

V rámci programu budú zverejnené 2 výzvy s uzávierkou k 1. septembru 2017. O ich zverejnení Vás udeme priebežne informovať. Jedná sa o výzvy:

Akcia 2. Podpora demokracie a občianska participácia:

Opatrenie 2.1 Družobné mestá

Opatrenie 2.2 Siete medzi mestami

 

Projektové formuláre k jednotlivým opatreniam si môžte vygenerovať na web stránke agentúry EACEA.