Ako postupovať

V tejto sekcii vás postupne prevedieme jednotlivými krokmi prípravy žiadosti, v prípade, že sú témy, ktoré program podporuje pre vás relevantné.

POZOR! Na čo najpresnejšie zorientovanie sa v programe nestačia len tieto informácie. Príprava úspešného projektu si vyžaduje dôkladné preštudovanie Programovej príručky ako aj ďalších materiálov. Odporúčame tiež v priebehu roka absolvovať niektorý z našich informačných seminárov, ktoré realizujeme v rámci Slovenska, prípadne využiť možnosť telefonických a osobných konzultácií.