Pozvánka na workshop EKB

Európsky kontaktný bod Slovensko pripravuje workshop "Postup pri príprave žiadostí".

Workshop je určený pre záujemcov o podporu z programu Európa pre občanov, a to konkrétne o výzvy s uzávierkou 15.februára:

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest
Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami
Akcia 2, Opatrenie 3. Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti

Spoločne si prejdeme proces podania grantu, vrátane elektronickej i tlačenej formy.

Na workshope sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv ako aj organizácií občianskej spoločnosti. Prihlásiť sa dá do  13.1.2012 na adrese office@europapreobcanov.sk .

Akcia sa uskutoční 17.1.2012 od 10:00 do 13:00 v KC Dunaj, Nedbalova 3 v Bratislave.