Decembrový newsletter

 

Dobrý deň!

Zdravíme Vás s posledným tohtoročným vydaním newsletteru Európskeho kontaktného bodu Slovensko.
Chceme  týmto všetkým spolupracovníkom a priateľom  okruhu EKB poďakovať za podporu a zaželať radostné prežite vianočných sviatkov a  šťastný vstup do Nového roku!

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bod

 

 

 

 

 Témy decembrového čísla:
1. Výsledky jesenných grantových výziev
2. Posun termínov uzávierok
3. Zmeny v Príručke programom
4. Návrh nového programu "Európa pre občanov 2014- 2020"
5. Pozvánka na medzinárodný workshop1. Výsledky jesenných grantových výziev

7.12 boli zverejnené výsledky jesennej  výzvy na Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami. V tomto kole bol úspešný 1 žiadateľ zo Slovenska, ktorý obdrží sumu 42 158, 20 euro.

V jesennom kole výziev  Opatrenia 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest bolo úspešných 8 žiadateľov zo Slovenska, ktorí obdržia sumu
106 000 eur.

Jednoročný prevádzkový grant získala 1 slovenská organizácia  a to vo výške
100 000 eur.

Viac o výsledkoch grantocých výziev sa dozviete na stránkych agentúry EACEA.

2. Posun termínov uzávierok

Termín uzávierok sa posúva z 1.februára 2012  na 15.február 2012.
Zmena sa týka nasledujúcich opatrení:
Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest  
Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami    
Akcia 2, Opatrenie 3. Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti

3. Zmeny v Príručke programom

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru  (EACEA) zverejnila korigendum Sprievodcu programom Európa pre občanov. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú tabuliek  paušálnych sadzieb pre financovanie projektov a teda prakticky spôsobu a výšky financovania projektov.
Korigendum nájdete tu

4. Návrh nového programu "Európa pre občanov 2014- 2020"

V júni 2011 prijala Európska komisia Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020. Komisia v súčasnosti tento rámec dopĺňa novými konkrétnymi programami na ďalšie finančné obdobie.  Dňa 14.12.2011 bol prijatý návrh pre nový program „Európa pre občanov“, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti a porozumenia Európskej únie občanmi. Tento program, ktorý bude fungovať v rokoch 2014 – 2020 a má rozpočet 229 miliónov EUR, podporí činnosti na zvýšenie informovanosti o EÚ a jej porozumenia zo strany občanov, pokiaľ ide o jej hodnoty a históriu, a to prostredníctvom odkazu na európske historické udalosti a budovania partnerstiev medzi mestami. Pomôže ľuďom vo väčšej miere sa zapájať do občianskych a demokratických činností prostredníctvom debát a diskusií o otázkach súvisiacich s EÚ. Viac informácií nájdete tu.

5. Pozvánka na medzinárodný workshop

Asociácia MitOst z Nemecka ponúka účastníkom zo Slovenska možnosť  zapojiť sa do medzinárodného projektu „Play your part!“.  
Viac informácií a kontaktné údaje organizátora nájdete tu.