Veselé Vianoce a ŠNR 2015 s programom Európa pre občanov


 

Program EpO sa sťahuje z DG COMM do DG HOME

Táto zmena nastane od 1. januára 2015 v kontexte s novou organizačnou štruktúrou EK. Odbor bude súčasťou Unit A1 (Medzi-inštitutcionálne vzťahy a Občianstvo). Agentúra EACEA zostáva naďalej poverená manažmentom programu.

Programový tím pozostávajúci z Cécile Le Clercq, Jutta Koenig-Georgiades, Pavel Tychtl, Bruno Denis, Carine Lambot a Stéphanie Demart zostáva nezmenení. Mení sa iba šéfka tímu, Floriana Sipala, nahradí Sophie Beernaerts.

 

Pracovný program pre rok 2015 a programové priority zverejnené!

Začiatkom decembra EK zverejnila na svojich webstránkach nové programové priority a nový pracovný program pre program Európa pre občanov pre nadchádzajúci rok 2015.

Viac na westránke EKB.

 

Skončila sa konferencia "Citizen in my city, citizen in Europe," Rím, 15. - 16. 12. 2014

V pondelok, 15. decembra, sa konal v Ríme občiansky dialóg, ktorý vyústil nasledujúci deň, 16. decembra, do konferencie o družbách medzi mestami "Citizen in my city, citizen in Europe". Viac informácií získate na http://www.cemr2014.eu/.

 

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

27. januára si každoročne pripomíname Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu a to od roku 2004. Pri tejto príležitosti sa v daný deň uskutoční spomienkové podujatie, ktoré je určené všetkým pamätníkom holokaustu, diplomatom, študentom histórie, médiám a zamestnancom EK. Podujatie pozostáva z výstavy a sprievodného kultúrneho programu. Viac na webe EKB.