KOMPLETNÉ VÝSLEDKY SEPTEMBROVEJ UZÁVIERKY

Vážení kolegovia, milí priatelia,

prinášame kompletné výsledky septembrovej uzávierky a zároveň uverejňujeme materiály a fotografie z Informačného seminára k dotačným programom EÚ, 25. 11. 2014.

Tím Európskeho kontaktného bodu


Kompletné výsledky septembrovej uzávierky

Za tím EKB víťazom gratulujeme! Viac sa dočítate na stránke výkonnej agentúry EACEA.

Na Slovensku bolo v rámci septembrovej uzávierky a programu EpO priznaných 10 grantov v celkovej výške 346 000 Euro.

Celkovo Slovensko získalo v roku 2014 z programu EpO 1 179 000 Euro, z čoho 43 grantov získali slovenskí žiadatelia v rámci opatrenia 2. 1 Družobné mestá a len 4 granty získali slovenskí žiadateľia v rámci väčších projektov. Kompletné výsledky nájdete na našej webovej stránke v sekcii Štatistiky.

 

Materiály a foto z informačného semináru 25.11.

Prinášame materiály/prezentácie a fotografie z Informačného semináru o dotačných programoch EÚ, ktorý sa konal 25. 11. 2014 v krásnych priestoroch Cafe Berlinka v budove Slovenskej národnej galérie v Bratislave.