Newsletter EKB: september 2014

Vážení kolegovia, milí priatelia,

pozývame Vás na školenia ohľadne Európskeho roku rozvoja 2015 ako novej témy pre Vaš projekty a to do Košíc a Žiliny. Zároveň prinášame ponuky na zaujímavé októbrové podujatia.

Tím Európskeho kontaktného bodu


Registrujte sa na školenie:

"Európsky rok rozvoja 2015 - nová téma pre Vaše projetky"

 

 

Pozvánky na október:

4.10. TEDx Trenčín

- po prvýkrát v Trenčíne sa predstaví 14 hostí a 4 videá. Medzi hosťami nebudú chýbať mená ako Michal Kaščák a Veronika Pizzano. Vstupné: 25€. Miesto konania: Posádkový klub Trenčín (Dom armády).

4.10. Biela noc

- medzinárodné podudatie a zároveň najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia na Slovensku. Miesto konania: Košice, centrum.

8.-10.10. CEE Fundraising Conference

- 5. ročník fundraisingovej konferencie pre strednú a východnú Európu predstaví opäť speakrov z celého sveta. Miesto konania: Bratislava, hotel Crowne Plaza.

14. 10. Rozvojový deň

- o tom ako Slovensko pomáha v zahraničí a pre všetkých, ktorí pracujú v rozvojovej problematike, prípadne pre všetkých, ktorí budú písať budúcoročné projekty. Miesto konania: Bratislavská stará tržnica,

15.10. Rozvoj a demokracia

- medzinárodná konferencia na podporu spolupráce krajín vyšerádskeho priestoru v oblasti rozvojovej spolupráce. Miesto konania: Bratislava, Austria Trend Hotel.

15.10. JUMP Slovensko 2014

- neformálna konferencia o príbehoch a skúsenostiach neziskových organzácií a občianskych iniciatív. Tohtoročný ročník prinesie 11 príbehov jednotlivcov a 5 skúseností z realizácie dobrých nápadov. Miesto konania: Bratislava, Technopol - Kutlíkova 17.

15.11. Komunálne voľby

- Občania SR si tak budú môcť zvoliť zástupcov do svojej samosprávy (poslanca obecného/mestského zastupiteľstva a starostu obce/primátorav mesta) v mieste svojho trvalého bydliska. Voľby sa konajú v sobotu, 15. novembra od 7:00 do 20:00h.

 

 

Kultúra v Bratislave:

- nezbierkotvorná galéria súčasného umenia slávnostne otvorená 19. septembra 2014. V účasností hostí výstavy Paradox 90. a Vlnové štúdie rakúšana Karla Salzmanna.

 

 

SALÓNIK - 16. októbra sa zahájil činnosť nový kulútrny priestor na bratislavskehj Hlavnej stanci. Ide o priestori niekdajšieho prezidentského salónika a zatiaľ raz mesačne bude prinášať bratislavskej verejnosti ale i náhodným cestujúcim tzv. kultúrne občerstvenie. Ďalšia výstava: 24. 10. - Krízová cesta od výtvarníčky Márri Čorejovej.

 

- od 9.9.2014 funguje múzeum moderného umenia v značne rozšírených priestoroch. Aktuálne: výstava Galandovci.