Newsletter EKB 10/2011

Dobrý deň,

Zdravíme Vás s newsletterom Európskeho kontaktného bodu Slovensko v novom vizuálnom štýle.
Náš pravidelný newsletter má za účel Vás informovať o činnosti našej kancelárie, grantových možnostiach pre občianske iniciatív, medzinárodnej projektovej spolupráci na poli občianskej spoločnosti a príbuzných témach . Tešíme sa na Vaše reakcie, prípadne návrhy na príspevky do budúcich vydaní.


Témy októbrového čísla:

1.    Workshop EKB  Starej Ľubovni
2.    Ponuka na dobrovoľnícku stáž v Palerme
3.    Projekt Europeana Photography
4.    Štúdia "Spomienka zločinov spáchaných totalitnými režimami"
5.    Štúdia “Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities: Guidelines for local authorities“
6.    Ponuky na projektové partnerstvo


1.
Slovensko-poľský informačný seminár
Stará Ľubovňa (6.decembra 2011)
1-dňové stretnutie zástupcov slovenských a poľských miestnych samospráv plánujúcich medzinárodné projekty v rámci programu Európa pre občanov.
Účastníci budú mať možnosť vytvoriť nové partnerstvá a získať informácie o doterajších skúsenostiach iných žiadateľov. Organizátori sa zameriavajú hlavne na podporu družobných partnerstiev miest, vytváranie medzinárodných sietí a ich dlhodobé trvanie a rozvoj.
Na seminár je možné sa prihlásiť do 20.11. na adrese office@europapreobcanov.sk

2.
European Network for Social Volunteering urgentne hľadá mladého dobrovoľníka na 1-ročnú stáž v Palerme so začiatkom vo februári 2012. Spolu s asociáciou “Apriticuore”  a ďalšími zahraničnými dobrovoľníkmi bude vybratý kandidát pracovať  so sociálne vylúčenými a telesne postihnutými ľuďmi. Dobrovoľník dostane vreckové a istú časť stravy
Viac informácií nájdete tu.

3.
V rámci projektu Europeana Photography Divadelný ústav Bratislava Slovensko  hľadá fotografie s divadelnou a paradivadelnou tematikou z obdobia od roku 1839-1939 v nasledujúcich okruhoch:
a.     ochotnícke a profesionálne divadlo na území Slovenska v období od 1839-1939,
b.     mestské a vidiecke inscenované slávnosti a spoločenský život (plesy, zábavy),
c.     portréty osobností,
d.     divadelné priestory (exteriéry a interiéry), divadelná architektúra,
e.     Matica Slovenská a jej aktivity (Štúrovci a ich manifestácie a pod.)
Ak máte akékoľvek otázky,  prosím, kontaktujte koordinátorku projektu na mailovej adrese dana.tomeckova@theatre.sk alebo na t.č. +421 904 430 656.

4.
Európska komisia zverejnila štúdiu "Spomienka zločinov spáchaných totalitnými režimami" realizovanú nezávislým inštitútom CSIC Madrid, Španielsko (Institute for Public Goods and Policy Centre of Human and Social Sciences).
Štúdia skúma rôzne modely vyrovnávania sa so zločinmi spáchanými totalitnými režimami. Vyzdvihuje význam práce, ktorú v procese odkrývania minulosti zohrávajú mimovládne organizácie a dôležitosť vzdelávania a práce s mladými ľuďmi (občianske zručnosti a demokratické hodnoty). Zameriava sa aj verejné priestory a proces odstraňovania symbolov represívnej minulosti (zmena názvov ulíc, pamätníky atď.). "Na to, aby sa posilnilo európske povedomie o zločinoch spáchaných totalitnými režimami, musí byť zachovaná spomienka na európsku problematickú históriu, pretože zmierenie bez spomienky by bolo ťažké." (16. júna 2009, záver Rady všeobecných záležitostí  pri Európskom parlamente)
Štúdiu nájdete na www.europapreobcanov.sk/publikacie/

5.
Štúdia “Creative-based Strategies in Small and Medium-sized Cities: Guidelines for local authorities“ sa zameriava na regionálny rozvoj a rozvoj menších miest v kontexte tvorby „kreatívneho ekosystému“.  V nastupujúcej ére znalostnej ekonomiky je nutné využiť miestnu kreativitu na zvyšovanie atraktivity regiónov a miestny rozvoj.
Štúdia vznikla za koordinácie INTELI – Intelligence in Innovation a podieľalo sa na nej 7 európskych miest:  Óbidos (P),  Enguera (E), Reggio Emilia (I), Barnsley (UK), Mizil (RO), Jyväskylä (FIN) a Hódmezovásarhely (H). Obsahuje praktické príklady.
Štúdiu nájdete na www.europapreobcanov.sk/publikacie/

6.
Ponuky na projektové partnerstvo v programe Európa pre občanov

•    “Amphictyony” : Sieť miest a obcí z Grécka, Cyprusu, Talianska a Francúzska.
www.amphictyony.gr

•     Mesto Naukšēni, Lotyšsko: Projekt v oblasti tvorby družobného partnerstva, zameraný na kultúrne dedičstvo, celoživotné vzdelávanie a šport
Viac informácií o možnostiach projektového partnerstva i kontaktné údaje nájdete na www.europapreobcanov.sk/projektove-partnerstvo/