Newsletter EKB: júl 2014

Vážení kolegovia, milí priatelia,

je tu leto, pre niekoho uhorková sezóna, pre nás krušné obdobie. Chystáme pre Vás semináre k septembrovým uzávierkam. Stretnúť nás môžete aj na festivale Pohoda.

Tím Európskeho kontaktného bodu


10.- 13.7. EKB na POHODE

Európsky kontaktný bod a Kreatívna Európa Vás pozývajú na Bažant Pohoda festival. Spoločný dvojstánok nájdete v stane iniciatívy Mládež v pohybe v blízkosti Európa Stage.

 

 

 

Séria seminárov "Európa pre občanov - septembrové uzávierky"

K uzávierkam: 2.1 Družobné mestá, 2.2 Siete partnerských miest, 2.3 Projekty občianskej spoločnosti.

Registrácia: na office@europapreobcanov.sk do dňa predchádzajúcemu podujatiu a to do 10:00h.

Pre koho: samospráva, neziskové organizácie a rozpočtové organizácie

Kedy a kde:

24.7. - Banská Bystrica, Centrum komunnitného organizovania, Kapitulská 13 (10:30 - 14:00)
31.7. - Dolný Kubín, Oravské kultúrne stredisko v DK, Bysterecká 1263/55 (11 - 15.00h)
5.8. -   Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučinová 2 (10 - 13.30h)
21.8. - Bratislava, NOC, Nám. SNP 12 (11 - 14.30h)
26.8. - Žilina, Stanica Žilina - Záriečie, Závodská cesta 3 (10 - 14h)
Program:
1/ Ciele programu EpO 2014 - 2020
2/ Ročné priority 2014
3/ Aktuálne opatrenia k septembru: 2.1 Družobné mestá, 2.2 Siete partnerských miest a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti
4/ Kritéria hodnotenia
5/ Registrácia
6/ Systém paušálnych sadzieb
7/ Otázky a odpovede
8/ Individuálne konzultácie

NOVINKY

Pozrite si ich na stránke European Network Remembrance and Solidarity.

 

Partnerov hľadajú: