KOMPLETNÉ VÝSLEDKY JÚNOVEJ UZÁVIERKY

Vážení kolegovia, milí priatelia,

prinášame kompletné výsledky júnovej uzávierky a pozývame Vás na informačné semináre k septembrovým výzvam do Košíc, Bratislavy a Žiliny.

Tím Európskeho kontaktného bodu


Kompletné výsledky júnovej uzávierky:

Za tím EKB víťazom gratulujeme! Viac sa dočítate na stránke výkonnej agentúry EACEA.

Na Slovensko bolo v rámci programu EpO udelených 36 grantov v celkovej hodnote 833 000 Eur, z čoho 34 grantov získali slovenskí žiadatelia v rámci opatrenia 2. 1 Družobné mestá.

 

 

Ponuky na partnerstvá k septembru:

ASSOCIATON PRO ETHICA, Silesia, Poľsko - hľadá partnera pre projekt v rámci opatrenia 2.3 (zlepšenie života seniorov)

LAG CENTRAL ISTRIA, Pazin, Chorvátsko - hľadá partnera pre projekt v rámci opatrenia 2.2 (zlepšenie života občanov 18 tisícového mesta Pazin)

THE KOSCIUSZKO INSTITUTE, Poľsko - hľadá partnera (neziskovku, mesto) pre projekt v rámci opatrenia 2.3 (téma: crowdfixing alebo zvýšenie občianskej participácie v 5 európskkych mestách)

MESTO: LA PALMA DEL CONDADO, Španielsko - hľadá partnera pre projekt v rámci opatrenia 2.2 (téma: platformy samosprávy a ich prístup k rozvoju vidieka)

 

 

Pozvánka na augustové semináre: