Pozvánka na semináre a konzultácie k septembrovým uzávierkam