Newsletter EKB: VÝSLEDKY JÚNOVEJ UZÁVIERKY - čiastkové

Vážení kolegovia, milí priatelia,

je júl a sú tu prvé výsledky júnovej uzávierky. K ich kompletnosti chýbajú výsledky opatrenia 2.1 - Družobné mestá.

Tím Európskeho kontaktného bodu


Výsledky pre opatrenia:

Za tím EKB víťazom gratulujeme! Viac sa dočítate tu.

 

EK spustila od včera, 29. 7. 2014, nový portál venujúci sa otázkam Občianstva k EÚ alebo Európskeho občianstva. Nájdete na ňom sekcie ako:
 • Európske práva
 • Ako byť aktívnym občanom
 • Program Európa pre občanov
 • Dobrovoľníctvo
EK pozýva všetkých, aby ju pravidelne dopĺňali relevantnými informáciami o aktivitách, podujatiach a publikáciách. E-mailová adresa je COMM-C2@ec.europa.eu.

 

Výzva v oblasti rómskej problematiky:

EK vyhlásila výzvu na podporu cielených komunikačných aktivít na boj proti diskriminácii a stereotypom voči rómskej populácii a podporu dobrovoľníckych iniciatív propagujúcich vzájomné vzdelávanie a družby/partnerstvá medzi lokálnymi a regionálnymi samosprávami v rámci EÚ stretávajúcimi sa vo svojej praxi s otázkou rómskej integrácie.

 1. Špecifikácia výzvy
 2. Uzávierka pre zapojenie sa do výzvy: 30. september 2014, do 16:00h

 

European Network of Remembrance and Solidarity Newsletter

Európska sieť na podporu spoločnej pamäte a solidarity vydala ďalší zo série jej newsletterov.

Newsletter pojednáva o témach ako:

 1. 23. august - EurópskY deň pripomínania si obetí stalinizmu a nacizmu,
 2. Cena pamäti národov,
 3. iniciatíve mladých umelcov "Freedom Expres" na podporu pripomenutia si 25 rokov od pádu železnej opony,
 4. vydanie špeciálnej publikácie k novembru 1989 z oblasti štúdií spoločnej pamäte a solidarity,
 5. filmový festival historických filmov v rumunskom Rasnove - 1. - 10. 8. 2014, kde budú premietané filmy s problematikou 1. svetovej vojny a 1989-eho roku.