Newsletter: Výsledky decembrovej výzvy

Vážení kolegovia, milí priatelia,

sú tu prvé vsledky nového programového obdobia a to decembrovej uzávierky (20. 12. 2013) k štrukturálnej podpore programu EpO. Zároveň dávame do pozornosti festival Pohoda a možné partnerstvá pre septembrové uzávierky.

Tím Európskeho kontaktného bodu


Výsledky decembrovej výzvy

Blahoželáme Projektu Fórum, ktoré ako jediné občianske združenie zo Slovenska získalo štrukturálny/prevádzkový grant na obdobie 4 nasledujúcich štyroch rokov z programu Európa pre občanov. Ďalša možná uzávierka je 1. októbra 2017.

 

 

10. - 12.7. EKB spolu s CED Slovensko na festivale Pohoda

Tím Európskeho kontaktného bodu Slovensko môžte spolu s Creative Europe Desk Slovakia stretnúť v spoločnom stánku na festivale Pohoda a to v areáli stanu Európa. Z nášho stánku sa bude dať poslať pohľadnica z Pohody do celej Európy (poštovné zadarmo) alebo sa kreatívne vyfotiť. Tešíme sa na Vás :)!

 

 

Partnerstvá

LITVA, 3 organizácie: n.o. “Our Europe", asociácia “International Human Welfare Association a n.o. "Vilko valia” - hľadajú partnerov (neziskové organizácie, samosprávy) pre opatrenia 2.2 alebo 2.3 a 1.1. k projektom  s uzávierkou  1. 9. 2014.

POĽSKO, Asociácia inštitútov ženských štúdií v Balystoku hľadá partnera pre opatrenie 2.3 v rámci projektu Participaton of women in political structures on the borders of European regions (practices, recommendations, perspective). Uzáierka je 1. 9. 2014.