Newsletter EKB: jún 2014

Vážení kolegovia, milí priatelia!

Sú tu dva dni do prvej uzávierky 4. 6. 2014, 12 hodina!  Prinášame Vám preto jednu malú radu pri odstraňovaní technických problémov. Samozrejme sme Vám k dispozícii na našich kontaktoch.

Tím Európskeho kontaktného bodu


Problém s Non-profit/Profit statusom

Návod ako odstrániť problém s Non-profit/profit statusom pri odosielaní Vašej žiadosti nájdete tu.

!!Pri každom probléme s odosielaním formuláru je dôležité si uvedomiť, že prioritou je odoslať formulár do 12:00 hodiny, 4. júna aj za cenu drobných nedostatkov, ktoré sú spôsobené technickými nedokonalosťami systému. Tento fakt je dobré uviesť vo vašej žadosti - v hociktorom poli - v ktorom máte na to miesto.

KOntakty na technický HELPDESK agentúry EACEA je: telefón +32 229 90705, email EACEA-HELPDESK@EC.EUROPA.EU.


3.6. Bratislava, A4 - Seminár: Kreatívna Európa, podprogram Kultúra - čerpanie grantov pre obdobie 2014 - 2020

10:00 - 12:00, A4 - priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2, Bratislava
(praktické informácie k aktuálnemu programovému obdobiu pred októbrovými výzvami, vstup voľný, nové informačné materiály a občerstvenie zabezpečené)
Registrovať sa môžete na kultura@cedslovakia.eu

 

 

 

13.6. Bratislava - Od inšpirácie k manipulácií (konferencia o extrémnej práci s publikom): Kreatívna Európa a Košice 2013

- od 9.30 do 15.00h, Múzeum Dopravy, Šancova 1/A, Bratislava. Registrácia na: kultura@cedslovakia.eu.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter ENRS

Pokiaľ chcete poznať najnovšie trendy v štúdiu histórie 20. storočia a teda európske priority v opatrení 1.1 European Remembrance, pozrite si Newsletter European Network Remembrance and Solidarity. Úlohou siete je od roku 2005 šírenie poznatkov o histórií Európy 20. storočia. Jedným zo zakladateľov siete je aj Slovensko.

 

Webstránka Zodpovedný spotrebiteľ

- je produktom projektu zodpovedného občiantva Nadácie Pontis podporeného z programu Európa pre občanov v roku 2013 a prináša aj Sprievodcu zodpovednou spotrebou.