PARTNERSTVÁ - ponuka

Vážení kolegovia, milí priatelia!

4. jún sa blíži a chceme vám ešte sprostredkovať tohtotýždňové ponuky na partnerstvá od zahraničných partnerov. Partnerstvo stačí potvrdiť zaslaním tzv. PIC čísla žiadajpcej organizácii.

tím Európskeho kontaktného bodu


LITVA, mesto Radviliskis, Oddelenie pre neformálne vzdelávaie dospelých a mládeže - hľadá partnera pre opatrenie 1.1 Európska pamiatka, k uzávierke 4. 6. Školy, neformálne vzdelávacie inštituúcie hláste sa do 2. 6. Cieľom projektu je spracovať tématiku 1. svetovej vojny pre deti a mladých ľudí atraktívnejsšie.

NEMECKO, mesto Petersberg, Petersbergské múzeum, organizačná zložka Förderverein Erholungsgebiet Petersberg - hľadá partnera pre opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnost, k uzávierke 1. 9., hláste sa do 30. júna 2014. Cieľom projektu je vypracovanie stratégie v oblasti kultúry na vidieku. Hľadá sa vhodné občianske združenie alebo obec.

CHORVÁTSKO, obec Stubičke Toplice - hľadá partnerskú obec pre opatrenie 2.1 Družobné mestá, uzávierka 4. 6. . Záujemcovia hláste sa do 2. 6.

LITVA, vilnusská štvrť Salininkai, Association of Salininkai Community, n.o. - hľadá partnera pre opatrenie 2.2 Siete partnerských miest, uzávierka 4. 6. Cieľom projektu je vypracovať enviromentálnu stratégiu letiskovej olasti (aj odhlučnenie).

FRANCÚZSKO, Paríž, nezisková organizácia Les Journées du Livre Européen et Mediterranéen - hľadá partnera k opatreniu 1.1 Európska pamiatka, uzávierka do 4. 6. Názov projektu je “Wars and walls in the euro Mediterranean and French-speaking countries literature.

POĽSKO, Instytute Aurea Libertas, nezisková organizácia - hľadá partnera pre opatrenie 1.1 Európska pamiatka, uzávierka 4. 6. pre projekt s názvom 1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the strategic game for the young Europeans.

LOTYŠSKO, mesto Saulkrastu, SAULKRASTU KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS, mestská agentúra - hľadajú projekt pre všetky druhy projektov v programe Európa pre občanov, ku ktorému by sa mohli pridať ako projektový partner.

GRÉCKO, mesto Peristeri (300 tis. obyvateľov) - hľadá podobne veľkého partnera pre opatrenie 2.1 Družobné mestá. Projekt sa bude zameriavať na oblasť kultúry a športu.

POĽSKO, Varšava, Organizácia The Unit for Social Innovation and Research “Shipyard” - hľadá partnera pre opatrenie 1.1 Európska pamiatka, uzáverka 4. 6. Témou projektu je identita, budovanie spoločného historického naratívu, popularizácia histórie a participatívna história.

MAĎARSKO, mesto Füzesgyarmat (5-20 tis. obyvateľov) - hľadá podobne veľké meto, obec pre opatrenie 2.2 Siete partnerských miest, uzávierka 4. 6. pre projekt rozvíjajúci stratégiu v oblasti poľnohospodárstva a produkcie.

TALIANSKO, Bologna, YouNet, nezisková organizácia - hľadá parnerov do svojho projektu, prípadne by sa rada stala parnerom v kvalitatívnom projekte v rámci akcie 1. Európska pamiatka.

LITVA, 3 organizácie: nezisková organizácia “Our Europe", asociácia “International Human Welfare Association, nezisková organizácia “Vilko valia” - hľadajú partnerov pre opatrenia 2.2 alebo 2.3 a 1.1. k projektom  suzávierkou 4. 6. alebo 1. 9. 2014.