Newsletter EKB: máj 2014

Vážení kolegovia, milí priatelia!

len necelé dva týždne do prvej uzávierky 4. 6. 2014 a zároveň pozvánka na zajtrajší seminár k programovej príručke v Košiciach sú témy májového vydania Newslettera EKB. Prajeme príjemné čítanie.

tím Európskeho kontaktného bodu


 

4. jún - Uzávierka pre opatrenia:

1.1 Európska Pamiatka, 2.1 Družobné mestá, 2.2 Siete partnerských miest. Užitočné odkazy z hľadiska podávania žiadostí o grant nájdete na našej webovej stránke.

 

21.5. KošiceInformačný seminár k programom EÚ: Kreatívna Európa a Európa pre občanov

- od 10 do 13h, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2. Registrácia na: kultura@cedslovakia.eu.

Zmena pri opatrení 2.1 Družobné mestá

- týka sa termínov implementácie v prípade schválenia projektu. Žiadatelia o grant, ktorí plánujú začiatok  implementácie projektu v prvej polovici roka 2015, majú jedinú možnosť podať žiadosť k 4. júnu 2014.  Pri septembrovej výzve v roku 2014 bude oprávnené obdobie pre Družobné mestá  medzi  1. septembrom 2015 a 31. decembrom 2015. Viec ohľadne termínov implementácie jednotlivých projetkov podaných v roku 2014 nájdete tu.

 

Zmena pri opatrení 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

- týka sa termínu uzávierky v roku 2014. Táto bola preložená z dôvodu možnosti lepšej prípravy na 1. septembra 2014.

 

24. mája 2014 Voľby do Európskeho parlamentu

 

19. májaChcete byť úspešní? Podnikajte zodpovedne


Nadácia Pontis
odštartuje sériu 5 podujatí na 3 miestach v Bratislave v rámci Týždňa zodpovedného podnikania. Príďte sa inšpirovať aj vy, ako môžeme robiť biznis na Slovensku lepšie a zaujímavo a prečo by sme sa nemali v podnikaní pozerať len na zisk.