Newsletter EKB: apríl 2014

Vážení kolegovia, milí priatelia!

HURRRÁÁÁ! ...program Európa pre občanov pre roky 2014 - 2020 bol konečne riadne schválený. Zároveň Vás pozývame na informačné semináre v Bratislave a Košiciach k programu.

Tím Európskeho kontaktného bodu 

Včera 14.4. bol program EpO 2014-2020

riadne schválený

ako nariadenie Rady Európy. Fungovanie programu sa teda môže začať. Na vyhlásenie termínu uzávierok si budeme musieť ešte počkať. Viac tu.

 

 

13.5. Bratislava: Seminár Európa pre občanov 2014-2020 - uzávierky v roku 2014

- od 10 do 14h, NOC, Nám. SNP 12, registrácia na office@europapreobcanov.sk.

Na seminári bude podrobne rozanalyzovaná nová príručka pre žiadateľov, žiadosť samotná, jednotlivé opatrenia a ročné priority programu. V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov a to od 12:30.

 

21.5. Košice: Informačný seminár ku komunitárnym programom EÚ: Kreatívna Európa a EpO.

- od 10 do 13h, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2. Registrácia na kultura@cedslovakia.eu.

 

Je nový program EÚ pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Zlučuje doterajšie programy pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, programy celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mládež v akcii a programy medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

 

 

 

 

Európska encyklopédia o národných vzdelávacích systémoch je produktom Eurydice. Jej cieľom je mapovať a poskytovať čo najpresnejší obraz o národných vzdelávacích systémov v celej Európe.

 

 

 

 

 

PARTNEROV HĽADAJÚ: