Newsletter EKB: Pozvánka na tlačovú konferenciu

Vážení kolegovia, milí priatelia,

pozývame Vás na tlačovú konferenciu, kde oficiálne predstavíme program Európa pre občanov na roky 2014- 2020. Zároveň oznamujeme, že príručka a formulár žiadosti je zverejnený.

Tím Európskeho kontaktného bodu.12.5. Bratislava: Tlačová konferencia

kedy: o 10:00h

kde: Európske informačné centrum v Dome Európy, Palisády 29, Bratislava

čo: predstavenie nového programu EpO 2014 - 2020, jeho priorít a dvoch minulých úspešných projektov.

Účasť potvrdzujte na office@europapreobcanov.sk. Oficiálnu pozvánku nájdete tu.

 

Programová príručka a formulár

ZVEREJNENÉ

Ide o príručku pre projektové granty a formulár žiadosti (je potrebne mať PIC žiadateľa a projektových partnerov, inak vám formulár nebude vygenerovaný). Tieto sú platné pre programové obdobie 2014 -2020 programu EpO. Cieľom príručky je pomôcť všetkým, ktorí majú záujem o tvorbu projektov alebo získanie finančnej podpory v rámci programu EpO.

 

4. 6. - prvá uzávierka potvrdená

Ďalšie termíny uzávierok programu Európa pre občanov už budú nasledovať harmonogram uverejnený v Programovej príručke pre žiadateľov. Druhým termínom uzávierky v roku 2014 bude 1. september, v roku 2015 to bude 1. marec a 1. september.

 

13.5. Bratislava: Seminár EpO 2014-

2020 - uzávierky 2014

- od 10 do 14h, NOC, Nám. SNP 12, registrácia na office@europapreobcanov.sk

Na seminári bude podrobne rozanalyzovaná nová príručka pre žiadateľov, žiadosť samotná, jednotlivé opatrenia a ročné priority programu. V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov a to od 12:30.

 

21.5. Košice: Informačný seminár

k programom Kreatívna Európa a EpO

- od 10 do 13h, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2. Registrácia na kultura@cedslovakia.eu

6.5.-18.5. - Minifestival európskeho

filmu 7 x 7

Úrad vlády Slovenskej republiky, Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Continental film a slovenská kancelária Creative Europe Desk organizujú od 6. mája do 18. júna 2014 putovný MINIFESTIVAL EURÓPSKEHO FILMU 7x7.

Detailný program minifestivalu nájdete v programovom bulletine. Vstup je ZDARMA.

 

 

 

Rok 2015 - Európsky rok rozvoja