Newsletter EKB: február 2014

Vážení kolegovia, milí priatelia,

február priniesol pre program Európa pre občanov 2014 - 2020 nečakaný zvrat. Marcová uzávierka bola totiž posunutá, nový termín si zatiaľ nikto netrúfa odhadnúť. Čaká sa na jeho definitívne prijatie v Rade EÚ. My však vo svojej práci pokračujeme:) Prinášame prezentácie z doterajších seminárov v Bratislave, Žiline a Košiciach a zároveň pozvánku na stretnutie v Banskej Bystrici. Tešíme sa na Vás!

Tím Európskeho kontaktného boduSEMINÁR A KONZULTÁCIE: EpO 2014 - 2020 - plánované marcové uzávierky

6. marec - Banská Bystrica, Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10, od 10 do 14h

Seminár sa týka priorít programu pre rok 2014 a nasledovných opatrení:

  1. Spomienkové projekty - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú: 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny; 10 rokov od rozšírenia EÚ; 25 rokov od nežnej revolúcie.
  2. Partnerské mestá - opatrenie 2.1
  3. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  4. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov.

 

!!!!POZOR: Marcová uzávierka posunutá

Nový termín bude známy až po schválení programu Radou Európskej únie, pozri stránku agentúry EACEA. O termíne novej uzávierky vás budeme informovať priebežne.

 

MATERIÁLY zo seminárov v Bratislave, Žiline a Košiciach

Prezentáciu zo seminárov k novému programu si už môžete stiahnuť z nášho webu:

Bratislava, 30. 1.Žilina, 12. 2. Košice, 14. 2.

 

 

POVINNÁ REGISTRÁCIA

Cieľom registrácie je získať 9-miestne číslo, tzv. Participant Identification Code (PIC), ktoré je potrebné pre vygenerovanie elektronického formulára žiadosti. PIC je povinný pre žiadateľov aj pre projektových partnerov. Viac sa dozviete tu.

Postup pri registrácii:

1/ najskôr je potrebné získať prístupové údaje (login a heslo) do systému ECAS, 2/ nasleduje registrácia organizácie, ktorá bude ukončená vygenerovaním 9-miestneho PIC čísla a to na webstránke, 3/ po uverejnení nových elektronických formulárov žiadostí si tieto vygenerujete tu.

 

 

CREATIVE EUROPE DESK: nová slovenská webstránka

Od začiatku tohto týžňa má nový pogram Kreatívna Európa aj na Slovensku novú webovú stránku, ktorú môžete navštíviť tu.

 

 

Vám prinášajú statistiky.europskenoviny.sk, ktoré merajú produktivitu jednotlivých slovenských poslancov Európskeho parlamentu.