Pozvánka na konzultácie a tlačovú konferenciu

Seminár a konzultácie: Európa pre občanov - marcové uzávierky


30. 1. - Bratislava, NOC, Nám. SNP 12, od 10 do 14h

12. 2. - Žilina, Stanica Žilina-Zárečie, Závodská cesta 3, od 10 do 14h

14. 2. - Košice, od 9:30 do 13:30h

 

 

Seminár sa týka priorít programu pre rok 2014 a nasledovných opatrení:

  1. Európska pamäť - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú; 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, 10 rokov od rozšírenia EÚ, 25 rokov od nežnej revolúcie.
  2. Družobné mestá - opatrenie 2.1
  3. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  4. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

V rámci semináru je vyhradený čas i na individuálne konzultácie jednotlivých projektov.

 

 

Tlačová konferencia k novému programu: Európa pre občanov 2014 -2020

17. 2. 2014 od 10h v Dome Európy na Palisádoch 29 v Bratislave

Na tlačovej konferencii bude predstavený nový program EpO 2014 - 2020, jeho priority a dva úspešné projekty za minulé programové obdobie. Tešia sa na Vás EKB a Zastúpenie EK na Slovensku!

 

 

 

 

!!!!POZOR: Marcová uzávierka posunutá

Nový termín bude známy až po schválení programu Radou Európskej únie, k čomu by malo dôjsť v priebehu mesiaca február 2014. O termíne novej uzávierky vás budeme informovať priebežne.